รายชื่อผู้ได้รับรางวัลจากกิจกรรมหน้าคอนเสิร์ต 11-13 พ.ค. 2561

16 พค. 2561 เวลา 13:52 น.

image

อัลบั้ม THAILAND SPECIAL SET พร้อมลายเซ็น 1 รางวัล
1. วริยาภรณ์ มะละกูล

อัลบั้ม JUST RIGHT THAILAND EDITION พร้อมลายเซ็น 2 รางวัล
1. บุณฑริกา เสือทอน
2. รสสุคนธ์ ชูทรัพย์

รูปจากอัลบั้ม MAD พร้อมลายเซ็น 2 รางวัล
1. นรินธร เต็มลาภ
2. ธฤษิดา เนียมนามธรรม

แรนด้อมการ์ดอัลบั้ม JUST RIGHT THAILAND EDITION ครบเซ็ท 10 รางวัล
1. โชติกา สงวนไทร
2. พนิดา มาลัย
3. วิไลพร พุทธา
4. ชาริสา ดอกเทียน
5. เปมิกา เกษรสมบัติ
6. สรัญญา เยาว์สูงเนิน
7. ญาณิศา เตยสิริเศรษฐ์
8. ชนโชติ มีบุญพูลทรัพย์
9. ธนพร เอี่ยมสะอาด
10. ธมญวรรณ เตี่ยวสกุล

แฟ้ม A5 จากอัลบั้ม FLIGHT LOG : TURBULENCE THAILAND EDITION ครบเซ็ท 1 รางวัล
1. ศยามล รมพิพัฒน์

รูปจากอัลบั้ม Identify 2 รางวัล
1. จิรัชยา กรรเชียง
2. กัลยาภัสร์ เมธีจารุพัฒน์

รูปจากอัลบั้ม MAD 2 รางวัล
1. พรรณนิภา ศรีประพัฒน์
2. พิตาวัน สุจีนะพงษ์

ทางทีมงานจะติดต่อผู้โชคดีทั้งหมดไปทางอีเมลที่ได้แจ้งไว้
ขอขอบคุณทุกคนที่ร่วมสนุก แล้วพบกันใหม่กิจกรรมหน้าค่ะ

Related News

Local Exclusive License/Distribution of

image